Plan lekcji 2018/2019 - XLVII Liceum Ogólnokształcące
(obowiązuje od 17.09.2018)

1A

Dzień 0
7:15-8:00
1
8:00-8:45
2
8:50-9:35
3
9:45-10:30
4
10:40-11:25
5
11:35-12:20
6
12:40-13:25
7
13:35-14:20
8
14:30-15:15
9
15:20-16:05
10
16:10-16:55
11
17:00-17:45
12
20:00-20:45
Po  
 
 
 
 
 
geogr.
AK
A II 8
tech.inf
BE
hist.
AU
B III 3
edb
GJ
B I 12
j.ang.
EK
A II 12
PR-mat
MM
A I 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tech.inf

B II 5
j.ang.
BB
B II 1
Wt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
przedsięb.
AK
A II 8
fiz.
M_
B I 5
PR-mat
MM
A I 4
wos
AU
B III 3
chem.
M_
B I 5
rel.
JB
B I 2
rel.
JB
B I 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
biol.
KA
A III 8
wf
DP
S3
przedsięb.
AK
A II 8
j.ang.
EK
A II 12
j.pols.
HK
A II 4
j.niem.
St
B II 6
j.niem.
St
B II 6
 
 
 
 
 
 
wf

S2
j.ang.
BB
B II 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j.hiszpański
PJ
B III 2
j.hiszpański
PJ
B III 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j.ros.
Dj
B II 7
j.ros.
Dj
B II 7
Cz  
 
 
hist.
AU
B III 3
wf
DP
S1
wf
DP
S1
j.pols.
HK
A II 4
j.pols.
HK
A II 4
PR-mat
MM
A I 4
wok
JW
A II 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wf

S3
wf

S3
Pi  
 
 
PR-mat
MM
A I 4
PR-mat
MM
A I 4
j.pols.
HK
A II 4
g.w.
HK
A II 4
j.ang.
EK
A II 12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j.ang.
BB
B II 1
j.hiszpański
PJ
B III 2
j.hiszpański
PJ
B III 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1B

Dzień 0
7:15-8:00
1
8:00-8:45
2
8:50-9:35
3
9:45-10:30
4
10:40-11:25
5
11:35-12:20
6
12:40-13:25
7
13:35-14:20
8
14:30-15:15
9
15:20-16:05
10
16:10-16:55
11
17:00-17:45
12
20:00-20:45
Po  
 
 
ja PR
EK
A II 12
hist.
Bm
A III 7
mat.
MA
WF-PS
AW
WF-PS
AW
WF-PS
AW
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WF-STRZ

strz1
WF-STRZ

strz1
WF-STRZ

strz1
PN
przedsięb.
AK
A II 8
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
j.pols.
SZ
B III 1
mat.
MA
hist.
Bm
A III 7
tech.inf

B II 5
biol.
KA
A III 8
geogr.
AK
A III 12
fiz.
M_
B I 5
edb
WZ
B I 12
rel.
JB
B I 2
rel.
JB
B I 2
 
 
 
 
 
 
tech.inf
BE
E II 33
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
 
WF-PN
RK
 
WF-STRZ
BE
Cp6
STRZ
przedsięb.
AK
A II 8
wos
Bm
A III 7
wf
WZ
S1
j.pols.
SZ
B III 1
j.pols.
SZ
B III 1
ja PR
EK
A II 12
j.niem.
St
B II 6
j.niem.
St
B II 6
 
 
 
 
 
 
WF-PS
MW
S2
PS
przedsięb.
AK
A II 8
wf

S2
 
 
 
 
 
 
WF-PN
RK
 
WF-PN
RK
 
 
 
 
j.hiszpański
PJ
B III 2
j.hiszpański
PJ
B III 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j.ros.
Dj
B II 7
j.ros.
Dj
B II 7
Cz  
 
 
WF-PN
RK
 
wf
WZ
S2
wf
WZ
S2
j.pols.
SZ
B III 1
przedsięb.
AK
A II 8
chem.
M_
B I 5
mat.
MA
ja PR
EK
A II 12
ja PR
EK
A II 12
wok
JW
A II 7
 
 
 
 
 
 
wf

S3
wf

S3
WF-PN
RK
 
WF-PN
RK
 
Pi  
 
 
WF-PS
MW
S1
WF-PS
MW
S3
WF-PS
MW
S3
g.w.

B II 3
zmnT
MA
 
 
 
 
 
 
WF-PN
RK
 
WF-PN
RK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WF-STRZ

strz1
WF-STRZ

strz1
WF-STRZ

strz1
j.hiszpański
PJ
B III 2
j.hiszpański
PJ
B III 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WF-PN
RK
 

1C

Dzień 0
7:15-8:00
1
8:00-8:45
2
8:50-9:35
3
9:45-10:30
4
10:40-11:25
5
11:35-12:20
6
12:40-13:25
7
13:35-14:20
8
14:30-15:15
9
15:20-16:05
10
16:10-16:55
11
17:00-17:45
12
20:00-20:45
Po  
 
 
 
 
 
j.ang.
EK
A II 12
j.ang.
EK
A II 12
przedsięb.
AK
A II 8
hist.
Bm
A III 7
wos
Bm
A III 7
PR - jp
SM
A III 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
 
 
 
tech.inf
BE
E II 33
PR - jp
SM
A III 4
PR - jp
SM
A III 4
hist.
Bm
A III 7
mat.
BG
A I 6
rel.
JB
B I 2
rel.
JB
B I 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tech.inf

B II 5
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
geogr.
AK
A II 8
wf
WZ
S1
biol.
KA
A III 8
fiz.
M_
B I 5
PR - jp
SM
A III 4
j.niem.
St
B II 6
j.niem.
St
B II 6
 
 
 
 
 
 
wf
GJ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j.hiszpański
PJ
B III 2
j.hiszpański
PJ
B III 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j.ros.
Dj
B II 7
j.ros.
Dj
B II 7
Cz  
 
 
 
 
 
wf
WZ
S2
wf
WZ
S2
PR - jp
SM
A III 4
zmnT
BG
przedsięb.
AK
A II 8
j.ang.
EK
A II 12
wok
JW
A II 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wf
GJ
wf
GJ
Pi  
 
 
mat.
BG
A I 6
mat.
BG
A I 6
edb
WZ
B I 12
g.w.
MW
B I 12
chem.
M_
B I 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j.hiszpański
PJ
B III 2
j.hiszpański
PJ
B III 2
 
 
 
 
 
 

2A

Dzień 0
7:15-8:00
1
8:00-8:45
2
8:50-9:35
3
9:45-10:30
4
10:40-11:25
5
11:35-12:20
6
12:40-13:25
7
13:35-14:20
8
14:30-15:15
9
15:20-16:05
10
16:10-16:55
11
17:00-17:45
12
20:00-20:45
Po  
 
 
j.pols.
HK
A II 4
j.pols.
HK
A II 4
HiS
AU
B III 3
j.ang.
SK
B III 7
PR-mat
MM
A I 4
PR-mat
MM
A I 4
wf
WZ
sm1
wf
WZ
sm1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j.ang.
EK
A II 12
wf
MW
S1
wf
MW
S1
j.ang.
BB
B II 1
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
j.niem.
St
B II 6
j.niem.
St
B II 6
HiS
AU
B III 3
PR-mat
MM
A I 4
PR-mat
MM
A I 4
PR-biol
MS
A III 10
PR-biol
MS
A III 10
PR-biol
MS
A III 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PR-biol
KA
A III 8
PR-biol
KA
A III 8
PR-biol
KA
A III 8
j.hiszpański
PJ
B III 2
j.hiszpański
PJ
B III 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j.ros.
Dj
B II 7
j.ros.
Dj
B II 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
 
 
 
 
PR-geo
JC
A III 12
PR-geo
JC
A III 12
j.ang.
SK
B III 7
j.ang.
SK
B III 7
PR-mat
MM
A I 4
PR-mat
MM
A I 4
PR-geo
JC
A III 12
PR-geo
JC
A III 12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j.ang.
EK
A II 12
j.ang.
EK
A II 12
 
 
 
 
 
 
PR-geo
AK
A II 8
 
 
 
 
 
 
j.ang.
BB
B II 1
j.ang.
BB
B II 1
PR-geo
AK
A II 8
PR-geo
AK
A II 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PR-ch
M_
B I 5
PR-ch
M_
B I 5
 
 
 
Cz  
 
 
PR-mat
MM
A I 4
j.pols.
HK
A II 4
j.pols.
HK
A II 4
PR-biol
MS
A III 10
PR-biol
MS
A III 10
wf
WZ
S1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PR-biol
KA
A III 8
PR-biol
KA
A III 8
wf
MW
S2
PR-geo
AK
A II 8
PR-geo
AK
A II 8
PR-geo
AK
A II 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PR-ch
M_
B I 5
PR-ch
M_
B I 5
 
 
 
Pi  
 
 
 
 
 
 
 
 
PR-mat
MM
A I 4
g.w.
AU
B III 3
rel.
JB
B I 2
rel.
JB
B I 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j.niem.
St
B II 6
j.niem.
St
B II 6
etyka
Bm
A III 7
etyka
Bm
A III 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j.hiszpański
PJ
B III 2
j.hiszpański
PJ
B III 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j.ros.
Dj
B II 7
j.ros.
Dj
B II 7
 
 
 
 
 
 

2B

Dzień 0
7:15-8:00
1
8:00-8:45
2
8:50-9:35
3
9:45-10:30
4
10:40-11:25
5
11:35-12:20
6
12:40-13:25
7
13:35-14:20
8
14:30-15:15
9
15:20-16:05
10
16:10-16:55
11
17:00-17:45
12
20:00-20:45
Po  
 
 
WF-PS
AW
WF-PS
AW
WF-PS
AW
j.ang.
SK
B III 7
PR - jp
MG
A II 10
PR - jp
MG
A II 10
wf
WZ
sm1
wf
WZ
sm1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WF-STRZ
MW
Cp6
WF-STRZ
MW
Cp6
WF-STRZ
MW
j.ang.
EK
A II 12
wf
GJ
S3
wf
GJ
S3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j.ang.
BB
B II 1
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
j.niem.
St
B II 6
j.niem.
St
B II 6
PR - jp
MG
A II 10
mat.
BG
A I 6
mat.
BG
A I 6
PR-biol
MS
A III 10
PR-biol
MS
A III 10
PR-biol
MS
A III 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PR-biol
KA
A III 8
PR-biol
KA
A III 8
PR-biol
KA
A III 8
j.hiszpański
PJ
B III 2
j.hiszpański
PJ
B III 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j.ros.
Dj
B II 7
j.ros.
Dj
B II 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
 
WF-PS
WU
S1
WF-PS
WU
S1
WF-PS
WU
S1
j.ang.
SK
B III 7
j.ang.
SK
B III 7
HiS
AU
B III 3
HiS
AU
B III 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WF-STRZ

strz1
WF-STRZ

strz1
WF-STRZ

strz1
WF-STRZ

strz1
j.ang.
EK
A II 12
j.ang.
EK
A II 12
PR-geo
AK
A II 8
PR-geo
AK
A II 8
PR-geo
AK
A II 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j.ang.
BB
B II 1
j.ang.
BB
B II 1
PR-ch
M_
B I 5
PR-ch
M_
B I 5
 
 
 
Cz  
 
 
mat.
BG
A I 6
mat.
BG
A I 6
PR - jp
MG
A II 10
PR-biol
MS
A III 10
PR-biol
MS
A III 10
wf
WZ
S1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PR-biol
KA
A III 8
PR-biol
KA
A III 8
wf
GJ
sm1
PR-geo
AK
A II 8
PR-geo
AK
A II 8
PR-geo
AK
A II 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PR-ch
M_
B I 5
PR-ch
M_
B I 5
 
 
 
Pi  
 
 
 
 
 
 
 
 
PR - jp
MG
A II 10
g.w.
BE
B III 8
rel.
JB
B I 2
WF-PS
DP
S1
PR - jp
MG
A II 10
PR - jp
MG
A II 10
PR - jp
MG
A II 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j.niem.
St
B II 6
j.niem.
St
B II 6
etyka
Bm
A III 7
etyka
Bm
A III 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rel.
JB
B I 2
j.hiszpański
PJ
B III 2
j.hiszpański
PJ
B III 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j.ros.
Dj
B II 7
j.ros.
Dj
B II 7
 
 
 
 
 
 

2C

Dzień 0
7:15-8:00
1
8:00-8:45
2
8:50-9:35
3
9:45-10:30
4
10:40-11:25
5
11:35-12:20
6
12:40-13:25
7
13:35-14:20
8
14:30-15:15
9
15:20-16:05
10
16:10-16:55
11
17:00-17:45
12
20:00-20:45
Po  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j.pols.
HK
A II 4
PR-hist
AU
B III 3
PR-hist
AU
B III 3
wf
DP
S2
wf
DP
S2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ja PR
SK
B III 7
ja PR
SK
B III 7
ja PR
SK
B III 7
wf
MW
S1
wf
MW
S1
Wt  
 
 
j.niem.
St
B II 6
j.niem.
St
B II 6
mat.
MM
A I 4

Bm
A III 7
ja PR
SK
B III 7
ja PR
SK
B III 7
ja PR
SK
B III 7
ja PR
SK
B III 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j.hiszpański
PJ
B III 2
j.hiszpański
PJ
B III 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j.ros.
Dj
B II 7
j.ros.
Dj
B II 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
 
 
 
 
ja PR
SK
B III 7
ja PR
SK
B III 7
mat.
MM
A I 4
mat.
MM
A I 4
j.pols.
HK
A II 4
j.pols.
HK
A II 4
PR-geo
JC
A III 12
PR-geo
JC
A III 12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ja PR
SK
B III 7
PR-geo
JC
A III 12
PR-geo
JC
A III 12
 
 
 
 
 
 
PR-geo
AK
A II 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PR-geo
AK
A II 8
PR-geo
AK
A II 8
 
 
 
Cz  
 
 
ja PR
SK
B III 7
ja PR
SK
B III 7
PR-hist
AU
B III 3
PR-hist
AU
B III 3
mat.
MM
A I 4
wf
DP
S3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wf
MW
S2
PR-geo
AK
A II 8
PR-geo
AK
A II 8
PR-geo
AK
A II 8
Pi  
 
 
 
 
 
 
 
 

Bm
A III 7
g.w.
SK
B III 7
j.pols.
HK
A II 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j.niem.
St
B II 6
j.niem.
St
B II 6
 
 
 
 
 
 
j.hiszpański
PJ
B III 2
j.hiszpański
PJ
B III 2
 
 
 
 
 
 
j.ros.
Dj
B II 7
j.ros.
Dj
B II 7

2D

Dzień 0
7:15-8:00
1
8:00-8:45
2
8:50-9:35
3
9:45-10:30
4
10:40-11:25
5
11:35-12:20
6
12:40-13:25
7
13:35-14:20
8
14:30-15:15
9
15:20-16:05
10
16:10-16:55
11
17:00-17:45
12
20:00-20:45
Po  
 
 
mat.
BG
A I 6
mat.
BG
A I 6
HiS
Bm
A III 7
HiS
Bm
A III 7
j.pols.
SM
A III 4
j.pols.
SM
A III 4
ja PR
Ja
B II 2
ja PR
Ja
B II 2
ja PR
Ja
B II 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
j.niem.
St
B II 6
j.niem.
St
B II 6
mat.
BG
A I 6
WF-PN
RK
WF-PN
RK
PR-biol
MS
A III 10
PR-biol
MS
A III 10
PR-biol
MS
A III 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
biol.
KAg
A I 7
biol.
KAg
A I 7
biol.
KAg
A I 7
j.hiszpański
PJ
B III 2
j.hiszpański
PJ
B III 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j.ros.
Dj
B II 7
j.ros.
Dj
B II 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
 
WF-PN
RK
WF-PN
RK
wf
RK
biol.
KAg
A I 7
ja PR
Ja
B II 2
j.pols.
SM
A III 4
j.pols.
SM
A III 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cz  
 
 
WF-PN
RK
WF-PN
RK
WF-PN
RK
PR-biol
MS
A III 10
PR-biol
MS
A III 10
ja PR
Ja
B II 2
PR-geo
KW
A III 12
PR-geo
KW
A III 12
PR-geo
KW
A III 12
PR-geo
KW
A III 12
 
 
 
 
 
 
biol.
KAg
A I 7
biol.
KAg
A I 7
Pi  
 
 
 
 
 
 
 
 
mat.
BG
A I 6
g.w.
Bm
A III 7
ja PR
Ja
B II 2
 
 
 
wf
RK
wf
RK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j.niem.
St
B II 6
j.niem.
St
B II 6
 
 
 
 
 
 
j.hiszpański
PJ
B III 2
j.hiszpański
PJ
B III 2
 
 
 
 
 
 
j.ros.
Dj
B II 7
j.ros.
Dj
B II 7

3A

Dzień 0
7:15-8:00
1
8:00-8:45
2
8:50-9:35
3
9:45-10:30
4
10:40-11:25
5
11:35-12:20
6
12:40-13:25
7
13:35-14:20
8
14:30-15:15
9
15:20-16:05
10
16:10-16:55
11
17:00-17:45
12
20:00-20:45
Po  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mat.
BG
A I 6
j.ang.
BB
B II 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ja PR
EK
A II 12
PR - jp
SZ
B III 1
PR - jp
SZ
B III 1
PR - jp
SZ
B III 1
PR - jp
SZ
B III 1
ja PR
SK
B III 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
HiS
Bm
A III 7
HiS
Bm
A III 7
wf

S2
wf

S2
rel.
JB
B I 2
rel.
JB
B I 2
mat.
BG
A I 6
PR-geo
KW
PR-geo
KW
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wf
WZ
S1
wf
WZ
S1
etyka
AU
etyka
AU
B III 3
Śr  
 
 
j.niem.
St
B II 6
j.niem.
St
B II 6
j.niem.
St
B II 6
j.pols.
MG
A II 10
j.pols.
MG
A II 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PR-wos
Bm
PR-wos
Bm
PR-wos
Bm
PR - jp
SZ
B III 1
PR - jp
SZ
B III 1
PR-biol
MS
A III 10
PR-biol
MS
A III 10
PR-biol
MS
A III 10
 
 
 
 
 
 
Cz  
 
 
wf

S2
j.pols.
MG
A II 10
mat.
BG
A I 6
mat.
BG
A I 6
j.ang.
BB
B II 1
ja PR
EK
A II 12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wf
WZ
S1
PR - jp
SZ
B III 1
ja PR
EK
A II 12
ja PR
SK
B III 7
j.niem.
St
B II 6
j.niem.
St
B II 6
j.niem.
St
B II 6
 
 
 
 
 
 
ja PR
SK
B III 7
 
 
 
j.hiszpański
PJ
B III 2
j.hiszpański
PJ
B III 2
j.hiszpański
PJ
B III 2
Pi  
 
 
PR-hist
AU
PR-hist
AU
PR-hist
AU
g.w.
MG
A II 10
j.pols.
MG
A II 10
Prz
KA
A III 8
Prz
KA
A III 8
PR-geo
KW
A III 12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PR-ch
M_
B I 5
PR-ch
M_
B I 5
PR-ch
M_
B I 5
PR - jp
SZ
B III 1
PR-geo
KW
A III 12
PR-geo
KW
A III 12

3B

Dzień 0
7:15-8:00
1
8:00-8:45
2
8:50-9:35
3
9:45-10:30
4
10:40-11:25
5
11:35-12:20
6
12:40-13:25
7
13:35-14:20
8
14:30-15:15
9
15:20-16:05
10
16:10-16:55
11
17:00-17:45
12
20:00-20:45
Po  
 
 
WF-PS
DP
S1
WF-PS
DP
S1
WF-PS
DP
S1
mat.
MM
A I 4
j.ang.
BB
B II 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WF-STRZ

strz1
WF-STRZ

strz1
WF-STRZ

strz1
ja PR
EK
A II 12
PR - jp
SZ
B III 1
PR - jp
SZ
B III 1
PR - jp
SZ
B III 1
PR - jp
SZ
B III 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ja PR
SK
B III 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
HiS
Bm
A III 7
HiS
Bm
A III 7
wf

S2
wf

S2
rel.
JB
B I 2
rel.
JB
B I 2
mat.
MM
A I 4
PR-geo
KW
PR-geo
KW
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wf
GJ
S3
wf
GJ
S3
etyka
AU
etyka
AU
B III 3
Śr  
 
 
j.niem.
St
B II 6
j.niem.
St
B II 6
j.niem.
St
B II 6
j.pols.
MG
A II 10
j.pols.
MG
A II 10
WF-PS
MW
S1
WF-PS
DP
S1
WF-PS
DP
S1
WF-PS
DP
S1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PR-wos
Bm
PR-wos
Bm
PR-wos
Bm
PR - jp
SZ
B III 1
PR - jp
SZ
B III 1
WF-STRZ

strz1
WF-STRZ

strz1
WF-STRZ

strz1
WF-STRZ

strz1
PR-biol
MS
A III 10
PR-biol
MS
A III 10
PR-biol
MS
A III 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cz  
 
 
wf

S2
j.pols.
MG
A II 10
mat.
MM
A I 4
mat.
MM
A I 4
j.ang.
BB
B II 1
ja PR
EK
A II 12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wf
GJ
S3
PR - jp
SZ
B III 1
ja PR
EK
A II 12
ja PR
SK
B III 7
j.niem.
St
B II 6
j.niem.
St
B II 6
j.niem.
St
B II 6
 
 
 
 
 
 
ja PR
SK
B III 7
 
 
 
j.hiszpański
PJ
B III 2
j.hiszpański
PJ
B III 2
j.hiszpański
PJ
B III 2
Pi  
 
 
PR-hist
AU
PR-hist
AU
PR-hist
AU
g.w.
SZ
B III 1
j.pols.
MG
A II 10
Prz
KA
A III 8
Prz
KA
A III 8
PR-geo
KW
A III 12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PR-ch
M_
B I 5
PR-ch
M_
B I 5
PR-ch
M_
B I 5
PR - jp
SZ
B III 1
PR-geo
KW
A III 12
PR-geo
KW
A III 12