Plan lekcji 2017/2018 - XLVII Liceum Ogólnokształcące
(obowiązuje od 22.01.2018)

1A

Dzień 1
8:00-8:45
2
8:50-9:35
3
9:45-10:30
4
10:40-11:25
5
11:35-12:20
6
12:40-13:25
7
13:35-14:20
8
14:30-15:15
9
15:20-16:05
10
16:10-16:55
11
17:00-17:45
Po  
 
 
 
 
 
biol.
GB
A III 10
j.pols.
HK
A II 4
hist.
AU
B III 3
przedsięb.
GM
A II 8
rel.
WK
B I 3
rel.
WK
B I 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
etyka
Bm
A III 7
etyka
Bm
A III 7
Wt  
 
 
mat.
MM
A I 4
edb
GJ
B I 12
wos
AU
B III 3
chem.
M_
B I 5
wf
GJ
B I 12
wf
GJ
A I 9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wf

Cp5
wf

Cp5
Śr mat.
MM
A I 4
mat.
MM
A I 4
hist.
AU
B III 3
j.ang.
SK
B III 7
j.ang.
SK
B III 7
j.pols.
HK
A II 4
j.pols.
HK
A II 4
j.ros.
Dj
B II 7
j.ros.
Dj
B II 7
 
 
 
 
 
 
j.ang.
BB
B II 1
j.ang.
BB
B II 1
j.hiszpański
PJ
B III 2
j.hiszpański
PJ
B III 2
 
 
 
 
 
 
j.niem.
St
B II 6
j.niem.
St
B II 6
Cz PR-mat
MM
A I 4
PR-mat
MM
A I 4
g.w.
AU
B III 3
wok
JW
A II 7
przedsięb.
GM
A II 8
j.ang.
SK
B III 7
fiz.
Sm
A I 7
j.hiszpański
PJ
B III 2
j.ros.
Dj
B II 7
 
 
 
 
 
 
j.ang.
BB
B II 1
j.ros.
Dj
B II 7
j.hiszpański
PJ
B III 2
 
 
 
j.niem.
St
B II 6
j.niem.
St
B II 6
Pi  
 
 
j.pols.
HK
A II 4
geogr.
KW
A II 8
wf
GJ
A I 4
tech.inf

Cp5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wf

S1
tech.inf
MA
A I 9

1B

Dzień 1
8:00-8:45
2
8:50-9:35
3
9:45-10:30
4
10:40-11:25
5
11:35-12:20
6
12:40-13:25
7
13:35-14:20
8
14:30-15:15
9
15:20-16:05
10
16:10-16:55
11
17:00-17:45
Po WF-STRZ

S1
WF-STRZ

S1
WF-STRZ

Cp5
g.w.
BE
S3
j.pols.
BK
A III 6
hist.
Bm
A III 7
rel.
WK
B I 3
rel.
WK
B I 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WF-PS
AW
WF-PS
AW
WF-PS
WU
S3
etyka
Bm
A III 7
etyka
Bm
A III 7
Wt WF-STRZ
BE
strz1
WF-STRZ
BE
strz1
mat.
BG
A I 6
tech.inf
BE
B II 5
fiz.
Sm
E II 33
wf
GJ
B I 12
wf
GJ
A I 9
chem.
M_
B I 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WF-PS
AW
WF-PS
AW
tech.inf
MA
A I 9
wf
BE
S1
wf
BE
E II 33
Śr  
 
 
mat.
BG
A I 6
j.pols.
BK
A III 6
j.ang.
SK
B III 7
j.ang.
SK
B III 7
przedsięb.
GM
A II 8
przedsięb.
GM
A II 8
j.ros.
Dj
B II 7
j.ros.
Dj
B II 7
 
 
 
 
 
 
j.ang.
BB
B II 1
j.ang.
BB
B II 1
j.hiszpański
PJ
B III 2
j.hiszpański
PJ
B III 2
 
 
 
 
 
 
j.niem.
St
B II 6
j.niem.
St
B II 6
Cz wok
JW
A II 7
mat.
BG
A I 6
mat.
BG
A I 6
j.pols.
BK
A III 6
j.pols.
BK
A III 6
j.ang.
SK
B III 7
hist.
Bm
A III 7
j.hiszpański
PJ
B III 2
j.ros.
Dj
B II 7
 
 
 
 
 
 
j.ang.
BB
B II 1
j.ros.
Dj
B II 7
j.hiszpański
PJ
B III 2
 
 
 
j.niem.
St
B II 6
j.niem.
St
B II 6
Pi WF-STRZ

S1
WF-STRZ

S1
wos
Bm
A III 7
wf
GJ
A I 4
biol.
GB
PR - jp
BK
A III 6
geogr.
KW
A II 8
edb
GJ
B I 12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WF-PS
WU
S2
WF-PS
WU
S2
wf
BE
A I 9

1C

Dzień 1
8:00-8:45
2
8:50-9:35
3
9:45-10:30
4
10:40-11:25
5
11:35-12:20
6
12:40-13:25
7
13:35-14:20
8
14:30-15:15
9
15:20-16:05
10
16:10-16:55
11
17:00-17:45
Po ja PR
SK
B III 7
j.ang.
SK
B III 7
j.ang.
SK
B III 7
biol.
GB
A III 10
j.pols.
HK
A II 4
j.pols.
HK
A II 4
rel.
WK
B I 3
rel.
WK
B I 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
etyka
Bm
A III 7
etyka
Bm
A III 7
Wt  
 
 
wos
Bm
A III 7
mat.
MM
A I 4
chem.
M_
B I 5
tech.inf
MA
A I 9
wf

sm1
wf

sm1
fiz.
Sm
A I 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tech.inf

B II 5
wf

Cp5
wf

Cp5
ja PR
SK
B III 7
Śr j.ang.
SK
B III 7
przedsięb.
GM
A II 8
mat.
MM
A I 4
mat.
MM
A I 4
j.pols.
HK
A II 4
hist.
AU
B III 3
edb
GJ
B I 12
j.ros.
Dj
B II 7
j.ros.
Dj
B II 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j.hiszpański
PJ
B III 2
j.hiszpański
PJ
B III 2
 
 
 
j.niem.
St
B II 6
j.niem.
St
B II 6
Cz  
 
 
 
 
 
mat.
MM
A I 4
hist.
AU
B III 3
j.pols.
HK
A II 4
przedsięb.
GM
A II 8
wok
JW
A II 7
j.hiszpański
PJ
B III 2
j.ros.
Dj
B II 7
 
 
 
 
 
 
j.ang.
SK
B III 7
j.ang.
SK
B III 7
j.ros.
Dj
B II 7
j.hiszpański
PJ
B III 2
 
 
 
 
 
 
j.niem.
St
B II 6
j.niem.
St
B II 6
Pi  
 
 
 
 
 
g.w.
SK
B III 7
wf

S2
geogr.
KW
A II 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j.ang.
SK
B III 7
wf

S1

1D

Dzień 1
8:00-8:45
2
8:50-9:35
3
9:45-10:30
4
10:40-11:25
5
11:35-12:20
6
12:40-13:25
7
13:35-14:20
8
14:30-15:15
9
15:20-16:05
10
16:10-16:55
11
17:00-17:45
Po przedsięb.
GM
A II 8
mat.
BG
A I 6
j.pols.
SM
A III 4
wos
Bm
A III 7
j.ang.
Ja
B II 2
tech.inf
MA
A I 9
rel.
JB
B I 2
rel.
JB
B I 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j.ang.
BB
B II 1
tech.inf
Sm
E II 33
etyka
Bm
A III 7
etyka
Bm
A III 7
Wt j.pols.
SM
A III 4
j.pols.
SM
A III 4
hist.
Bm
A III 7
WF-PN
RK
WF-PN
RK
j.ang.
Ja
B II 2
mat.
BG
A I 6
mat.
BG
A I 6
biol.
SmM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j.ang.
BB
B II 1
Śr WF-PN
RK
WF-PN
RK
WF-PN
RK
fiz.
Sm
A I 7
edb
GJ
B I 1
ja PR
Ja
B II 2
j.pols.
SM
A III 4
j.ros.
Dj
B II 7
j.ros.
Dj
B II 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j.ang.
BB
B II 1
j.hiszpański
PJ
B III 2
j.hiszpański
PJ
B III 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j.niem.
St
B II 6
j.niem.
St
B II 6
Cz  
 
 
WF-PN
RK
WF-PN
RK
g.w.
Bm
A III 7
j.ang.
Ja
B II 2
wok
JW
A II 7
przedsięb.
GM
A II 8
j.hiszpański
PJ
B III 2
j.ros.
Dj
B II 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j.ang.
BB
B II 1
j.ros.
Dj
B II 7
j.hiszpański
PJ
B III 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j.niem.
St
B II 6
j.niem.
St
B II 6
Pi  
 
 
chem.
M_
B I 5
mat.
BG
A I 6
geogr.
KW
A II 8
hist.
Bm
A III 7
wf
RK
wf
RK
wf
RK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2A

Dzień 1
8:00-8:45
2
8:50-9:35
3
9:45-10:30
4
10:40-11:25
5
11:35-12:20
6
12:40-13:25
7
13:35-14:20
8
14:30-15:15
9
15:20-16:05
10
16:10-16:55
11
17:00-17:45
Po  
 
 
 
 
 
mat.
BG
A I 6
j.niem.
St
B II 6
j.niem.
St
B II 6
PR-biol
MS
A III 10
PR-biol
MS
A III 10
PR-biol
MS
A III 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j.niem.
MT
B II 3
j.niem.
MT
B II 3
PR-hist
AU
B III 3
PR-hist
AU
B III 3
PR-hist
AU
B III 3
j.hiszpański
PJ
B III 2
j.hiszpański
PJ
B III 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
 
 
 
HiS
DS
B III 5
HiS
DS
B III 5
mat.
BG
A I 6
mat.
BG
A I 6
j.ang.
BB
B II 1
j.ang.
BB
B II 1
PR-ch
M_
PR-ch
M_
 
 
 
j.ang.
Ja
B II 2
j.ang.
Ja
B II 2
Prz
Sm
A I 7
Prz
Sm
A I 7
j.ang.
SK
B III 7
j.ang.
SK
B III 7
 
 
 
 
 
 
Śr PR-biol
MS
A III 10
PR-biol
MS
A III 10
mat.
BG
A I 6
j.pols.
SZ
B III 1
j.pols.
SZ
B III 1
wf

S1
rel.
JB
B I 2
rel.
JB
B I 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PR-hist
AU
B III 3
PR-hist
AU
B III 3
j.pols.
MG
A II 10
j.pols.
MG
A II 10
wf
MW
S2
etyka
AU
B III 3
etyka
AU
B III 3
Cz PR-wos
Bm
A III 7
PR-wos
Bm
A III 7
PR-wos
Bm
A III 7
g.w.
MG
A II 10
j.pols.
SZ
B III 1
j.niem.
St
B II 6
ja PR
SK
B III 7
ja PR
SK
B III 7
ja PR
SK
B III 7
 
 
 
 
 
 
PR-ch
M_
PR-ch
M_
PR-ch
M_
j.pols.
MG
A II 10
j.niem.
MT
B II 3
ja PR
BB
B II 1
ja PR
BB
B II 1
ja PR
BB
B II 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j.hiszpański
PJ
B III 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi PR - jp
SZ
B III 1
PR - jp
SZ
B III 1
PR - jp
SZ
B III 1
PR - jp
SZ
B III 1
wf

sm1
wf

S1
j.pols.
SZ
B III 1
PR-geo
KW
A II 8
PR-geo
KW
A II 8
PR-geo
KW
A II 8
 
 
 
wf
MW
S1
wf
MW
S2
j.pols.
MG
A II 10

2B

Dzień 1
8:00-8:45
2
8:50-9:35
3
9:45-10:30
4
10:40-11:25
5
11:35-12:20
6
12:40-13:25
7
13:35-14:20
8
14:30-15:15
9
15:20-16:05
10
16:10-16:55
11
17:00-17:45
Po WF-STRZ
MW
S2
WF-STRZ
BE
B II 5
mat.
BA
B I 3
j.niem.
St
B II 6
j.niem.
St
B II 6
PR-biol
MS
A III 10
PR-biol
MS
A III 10
PR-biol
MS
A III 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WF-PS
DP
S3
WF-PS
DP
S3
j.niem.
MT
B II 3
j.niem.
MT
B II 3
PR-hist
AU
B III 3
PR-hist
AU
B III 3
PR-hist
AU
B III 3
 
 
 
 
 
 
j.hiszpański
PJ
B III 2
j.hiszpański
PJ
B III 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt WF-STRZ
MW
S1
WF-STRZ
MW
S1
HiS
DS
B III 5
HiS
DS
B III 5
mat.
BA
B I 3
mat.
BA
B I 3
j.ang.
BB
B II 1
j.ang.
BB
B II 1
PR-ch
M_
PR-ch
M_
 
 
 
WF-PS
DP
S2
WF-PS
DP
S3
j.ang.
Ja
B II 2
j.ang.
Ja
B II 2
Prz
Sm
A I 7
Prz
Sm
A I 7
 
 
 
 
 
 
j.ang.
SK
B III 7
j.ang.
SK
B III 7
 
 
 
 
 
 
Śr PR-biol
MS
A III 10
PR-biol
MS
A III 10
g.w.
SZ
B III 1
j.pols.
SZ
B III 1
j.pols.
SZ
B III 1
wf

S1
rel.
JB
B I 2
rel.
JB
B I 2
WF-STRZ
BE
A I 9
WF-STRZ
BE
B II 5
WF-STRZ
BE
B II 5
PR-hist
AU
B III 3
PR-hist
AU
B III 3
j.pols.
MG
A II 10
j.pols.
MG
A II 10
wf
GJ
A I 4
etyka
AU
B III 3
etyka
AU
B III 3
WF-PS
DP
sm1
WF-PS
DP
sm2
WF-PS
DP
S3
Cz PR-wos
Bm
A III 7
PR-wos
Bm
A III 7
PR-wos
Bm
A III 7
mat.
BA
B I 3
j.pols.
SZ
B III 1
j.niem.
St
B II 6
ja PR
SK
B III 7
ja PR
SK
B III 7
ja PR
SK
B III 7
 
 
 
 
 
 
PR-ch
M_
PR-ch
M_
PR-ch
M_
j.pols.
MG
A II 10
j.niem.
MT
B II 3
ja PR
BB
B II 1
ja PR
BB
B II 1
ja PR
BB
B II 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j.hiszpański
PJ
B III 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi PR - jp
SZ
B III 1
PR - jp
SZ
B III 1
PR - jp
SZ
B III 1
PR - jp
SZ
B III 1
wf

sm1
wf

S1
j.pols.
SZ
B III 1
PR-geo
KW
A II 8
PR-geo
KW
A II 8
PR-geo
KW
A II 8
 
 
 
wf
GJ
S2
wf
GJ
A I 4
j.pols.
MG
A II 10

3A

Dzień 1
8:00-8:45
2
8:50-9:35
3
9:45-10:30
4
10:40-11:25
5
11:35-12:20
6
12:40-13:25
7
13:35-14:20
8
14:30-15:15
9
15:20-16:05
10
16:10-16:55
11
17:00-17:45
Po j.niem.
MT
B II 3
j.niem.
MT
B II 3
j.niem.
MT
B II 3
j.pols.
SZ
B III 1
j.pols.
SZ
B III 1
j.ang.
Ja
B II 2
PR-geo
JC
A III 12
PR-geo
JC
A III 12
WF-STRZ
MW
S1
WF-STRZ
MW
S1
 
 
 
j.ros.
Dj
B II 7
j.ros.
Dj
B II 7
j.ros.
Dj
B II 7
j.pols.
SM
A III 4
j.pols.
SM
A III 4
j.ang.
SK
B III 7
 
 
 
 
 
 
j.hiszpański
PJ
B III 2
j.hiszpański
PJ
B III 2
j.hiszpański
PJ
B III 2
 
 
 
 
 
 
j.ang.
BB
B II 1
 
 
 
 
 
 
Wt PR - jp
SZ
B III 1
PR - jp
SZ
B III 1
PR - jp
SZ
B III 1
mat.
BA
B I 3
wf
GJ
sm1
HiS
AU
B III 3
PR-wos
Bm
A III 7
PR-wos
Bm
A III 7
PR-wos
Bm
A III 7
 
 
 
 
 
 
wf
BE
S3
Śr PR - jp
SZ
B III 1
j.ang.
Ja
B II 2
wf
GJ
S3
wf
GJ
S3
HiS
AU
B III 3
j.pols.
SZ
B III 1
WF-STRZ

S2
WF-STRZ

Cp6
WF-STRZ

Cp5
WF-STRZ

sm1
WF-STRZ

S2
j.ang.
SK
B III 7
wf
BE
A I 9
wf
BE
A I 9
j.pols.
SM
A III 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j.ang.
BB
B II 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cz PR-geo
JC
A III 12
PR-geo
JC
A III 12
PR-geo
JC
A III 12
g.w.
JC
A III 12
mat.
BA
B I 3
mat.
BA
B I 3
PR-ch
M_
B I 5
PR-ch
M_
B I 5
PR-ch
M_
B I 5
 
 
 
 
 
 
Pi ja PR
BB
B II 1
mat.
BA
B I 3
rel.
JB
B I 2
rel.
JB
B I 2
j.pols.
SZ
B III 1
Prz
M_
B I 5
Prz
M_
B I 5
PR-biol
GB
A III 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j.ang.
Ja
B II 2
etyka
St
B II 6
etyka
St
B II 6
j.pols.
SM
A III 4
PR-biol
GB
A III 10
PR-biol
GB
A III 10

3B

Dzień 1
8:00-8:45
2
8:50-9:35
3
9:45-10:30
4
10:40-11:25
5
11:35-12:20
6
12:40-13:25
7
13:35-14:20
8
14:30-15:15
9
15:20-16:05
10
16:10-16:55
11
17:00-17:45
Po j.niem.
St
B II 6
j.niem.
St
B II 6
j.niem.
St
B II 6
j.pols.
SZ
B III 1
j.pols.
SZ
B III 1
j.ang.
Ja
B II 2
PR-geo
JC
A III 12
PR-geo
JC
A III 12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j.ros.
Dj
B II 7
j.ros.
Dj
B II 7
j.ros.
Dj
B II 7
j.pols.
SM
A III 4
j.pols.
SM
A III 4
j.ang.
SK
B III 7
j.hiszpański
PJ
B III 2
j.hiszpański
PJ
B III 2
j.hiszpański
PJ
B III 2
 
 
 
 
 
 
j.ang.
BB
B II 1
Wt PR - jp
SZ
B III 1
PR - jp
SZ
B III 1
PR - jp
SZ
B III 1
mat.
BG
A I 6
wf
GJ
sm1
HiS
Bm
A III 7
PR-wos
Bm
A III 7
PR-wos
Bm
A III 7
PR-wos
Bm
A III 7
 
 
 
 
 
 
wf
MW
Cp5
Śr PR - jp
SZ
B III 1
j.ang.
Ja
B II 2
wf
GJ
S3
wf
GJ
S3
g.w.
MW
B I 12
j.pols.
SZ
B III 1
WF-PS
MW
Cp5
WF-PS
MW
Cp5
WF-PS
MW
S1
WF-PS
MW
S1
WF-PS
MW
S1
j.ang.
SK
B III 7
wf
MW
S1
wf
MW
Cp5
j.pols.
SM
A III 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j.ang.
BB
B II 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cz PR-geo
JC
A III 12
PR-geo
JC
A III 12
PR-geo
JC
A III 12
mat.
BG
A I 6
mat.
BG
A I 6
HiS
Bm
A III 7
PR-ch
M_
B I 5
PR-ch
M_
B I 5
PR-ch
M_
B I 5
WF-PS
MW
S1
WF-PS
MW
S2
 
 
 
 
 
 
Pi j.ang.
Ja
B II 2
mat.
BG
A I 6
rel.
JB
B I 2
rel.
JB
B I 2
j.pols.
SZ
B III 1
Prz
M_
B I 5
Prz
M_
B I 5
PR-biol
GB
A III 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
etyka
St
B II 6
etyka
St
B II 6
j.pols.
SM
A III 4
PR-biol
GB
A III 10
PR-biol
GB
A III 10